Klein bedrijven EIA subsidie

Wat is de EIA subsidie?

De overheid heeft het besluit genomen om de Energie-investeringsaftrek in te stellen als stimuleringsmiddel om de verduurzaming van ondernemingen te bevorderen. Schaft u een energiebesparend bedrijfsmiddel aan, dan komt u wellicht in aanmerking voor de EIA subsidie. Welke middelen in aanmerking komen, vindt u terug in de Energielijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks publiceert.

Heeft u bijvoorbeeld geïnvesteerd in zonnepanelen, dan mag u eenmalig 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de KIA regeling toe te passen, wat zorgt voor nog meer voordeel en een aanzienlijk lagere energierekening.

EIA subsidie in 2021

Voor 2021 heeft de Nederlandse overheid een budget van € 149 miljoen vrijgemaakt voor de EIA subsidie. Profiteer ook van het aantrekkelijke belastingvoordeel en investeer in zonnepanelen of andere energiebesparende middelen. Om te laten zien hoe aantrekkelijk de investering is, geven we een voorbeeld: stel dat u eigenaar bent van een vof, maatschap of eenmanszaak. Als u een goed jaar heeft, betaalt u al snel bijna de helft van uw inkomsten aan inkomstenbelasting. Met de EIA subsidie wordt de druk van de inkomstenbelasting aanzienlijk verlaagd. Het laten installeren van zonnepanelen is daarom een aantrekkelijke optie.

Energie-investeringsaftrek zonnepanelen

De investering in zonnepanelen levert met de EIA subsidie niet alleen een fiscaal voordeel op, maar ook een lagere energierekening. Deze regeling is alleen bedoeld voor kleingebruikers. De onderstaande kosten met betrekking tot de investering in zonnepanelen komen in aanmerking voor de EIA subsidie:

 • Aankoopsom
 • Kosten voor voorzieningen, zoals leidingen en meetapparatuur
 • Installatiekosten
 • Omzetbelasting aan leveranciers die u niet kunt verrekenen
 • Arbeidskosten
 • Kosten voor materialen
 • Kosten voor een energieadvies, CO2-emissiereductieplan of EPA-maatwerkadvies

Voorwaarden EIA subsidie zonnepanelen

Om in aanmerking te komen voor de EIA subsidie bij de investering in zonnepanelen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De zonnepanelen mogen niet op landbouwgrond of in een natuurgebied worden geplaatst
 • Het totale piekvermogen van de zonnepanelen moet minimaal 15 kW zijn
 • U moet minimaal € 2.500,- investeringskosten maken
 • De aansluiting aan het elektriciteitsnet mag maximaal 3×80 Ampère zijn
 • Na de aankoop moet u binnen 3 maanden een aanvraag doen bij de RVO
 • Het product staat op de Energielijst
 • Alleen voor ondernemingen (kleinverbruikers) uit Nederland, BES-eilanden, Aruba, Sint-Maarten en Curaçao