Subsidie's verduurzamen


ISDE-subsidie

De overheid subsidieert de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, het nemen van isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet. Hoe werkt dit?

De belangrijkste subsidieregeling is de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE). Dit is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Voor de arbeidskosten voor isolerende materialen, geldt soms het lage btw-tarief van 9%.

  Hoe werkt de ISDE?

  Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je de ISDE aanvragen op de website van de RVO. Daarvoor heb je een DigiD nodig. Samen met de aanvraag stuur je de volgende bijlagen mee, als digitale foto, scan of schermprint (printscreen):

  • Bewijs van aanschaf
  • Betaalbewijs
  • Bewijs van de installatie door een deskundige installateur

  Om als particulier de ISDE aan te vragen moet je huis, het apparaat of materiaal en jijzelf aan voorwaarden voldoen. Zo moet je:

  • Een geldig burgerservicenummer (BSN) hebben
  • Het (nieuwe) apparaat al gekocht, betaald en geïnstalleerd hebben
  • Een bewijs van aanschaf en betaling kunnen overleggen
  • Kunnen aantonen dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd
  • Het apparaat niet binnen een jaar na de beslissing over de subsidie verwijderen

  Het apparaat moet na 30 juni 2020 zijn geïnstalleerd. Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie aan. Voer je meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat je de eerste maatregel hebt uitgevoerd.

  ISDE-subsidie warmtepompen

  Voor een warmtepomp kun je ISDE-subsidie krijgen als een deskundige hem installeert. De warmtepomp moet onderdeel zijn van een verwarmingstoestel dat:

  • Is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of water-waterwarmtepomp
  • Een etiket, productkaart en technische documentatie heeft
  • Een vermogen heeft van maximaal 70 kW

  Apparatenlijst en bedragen

  Alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Op de apparatenlijst staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen ligt dat bedrag tussen de €500 en €12.000.

  ISDE-subsidie zonneboilers

  Voor een zonneboiler kun je ISDE krijgen als deze:

  • Een totale apertuuroppervlakte heeft van maximaal 200 m2
  • Tapwater verwarmt óf een ruimte én tapwater verwarmt
  • Een productkaart en technische documentatie heeft
  • Wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

  Apparatenlijst en bedragen

  Alle zonneboilers komen in aanmerking voor een subsidie dit is vanaf €500 per apparaat. 

  ISDE-subsidie aansluiting op warmtenet

  Voor alle soorten aansluitingen geldt een vast subsidiebedrag van €3325 per aansluiting. Dat is ongeveer 50% van de gemiddelde kosten die horen bij het aansluiten op het warmtenet. Bij individuele aansluitingen horen de kosten van het afsluiten van aardgas en het overgaan op elektrisch koken daar ook bij.

  De ISDE verstrekt subsidie voor het aansluiten op een warmtenet van: 

  • Individuele koopwoningen of -appartementen in een door een VvE beheerd gebouw via een individuele aansluiting
  • Een door een VvE beheerd appartementencomplex via een centrale aansluiting 
  • Bij subsidie voor aansluiting op een warmtenet geldt dat:

   • Je de woning ook moet afsluiten van het aardgas
   • Van een VvE geen verhuurders lid mogen zijn

  ISDE-subsidie isolatiemaatregelen

  Voor alle soorten isolatiematerialen zijn er subsidiebedragen per vierkante meter. De subsidie dekt tot en met 2024 ongeveer 30% van de gemiddelde kosten. Je moet voor minimaal twee isolatiemaatregelen subsidie aanvragen. Deze eis vervalt op 1 januari 2023.

  Een combinatie van één isolatiemaatregel met een investering in een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet mag ook.

  Voor deze maatregelen kun je subsidie aanvragen: 

  • Dakisolatie (minimaal 20 m2)
  • Gevelisolatie (minimaal 10 m2)
  • HR++-glas en triple glas (minimaal 8 m2) in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen en deuren
  • Spouwmuurisolatie (minimaal 10 m2)
  • Vloer- of bodemisolatie (minimaal 20 m2)
  • Zolder/vlieringvloerisolatie (minimaal 20 m2)
   (bron: consumentenbond.nl)