Wetten en Regelgevingen

Energielabels

Wanneer u een pand verhuurd of verkoopt, verplicht de RVO u om het energielabel mee te leveren bovendien wordt dit in 2023 verplicht. Het energielabel weerspiegeld, hoe zuinig en hoe milieuvriendelijk en of energiebesparend het gebouw is. BENG staat voor: bijna-energieneutraal-gebouw. Tevens staat er informatie op over de prestaties van het object en de gebruikte materialen bij de productie. De milieuvriendelijkheid binnen een gebouw word geïndexeerd d.m.v. de letters A t/m G.

Spoedservice

In het geval van een onverwachte verkoop of huuropzegging, dan wilt u zo snel mogelijk alles
geregeld hebben. Wij van Eco Beheer Nederland zorgen voor een spoedige afhandeling (binnen 2 weken).

Wanneer heb ik een energielabel nodig?

Bij verhuur, verkoop of oplevering van:
● Kantoorpanden
● Bedrijfsverzamelgebouw
● Winkelpanden
● Horecapanden
● Verkoopruimtes
● Bedrijfsunits
● Panden met een medische functie
● Sportgebouwen
● Openbaren gebouwen en overheidsgebouwen

Een energielabel is niet nodig voor:

● Werkplaats
● Gebouw met religieuze functie;
● Gebouw met oppervlakte minder dan 50m 2
● Bedrijfspand dat alleen gebruikt voor opslag of bewerking, magazijn of fabriekshal;
● Tijdelijke gebouw, noodgebouw, bouwkeet, noodlokaal;
● Recreatiewoning die minder dan 4 maanden per jaar wordt gebruikt;
● Gebouwen die niet worden verwarmd zoals garages, schuren etc.
● Monumenten

Waarom heb ik een energielabel nodig?

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert sinds 2015 bij verkoop , verhuur of oplevering of een pand een energielabel heeft. Als een pand geen energielabel heeft dan kan er een boete worden opgelegd van € 1000,- per niet getroffen maatregel oplopend tot een bedrag van maximaal € 20.250,–. Een energielabel is dus benodigd in de volgende gevallen:
● Bij verhuur van een pand aan een nieuwe huurder, op het moment van afsluiten van het
huurcontract;
● Bij verkoop van een pand, op het moment van overdracht;
● In het jaar 2023